Αλκοόλη

2.1 ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Μέθοδος: Επίσημη μέθοδος,  Απλή απόσταξη OIV-MA-AS312-01A (τύπος μεθόδου I)

Περιγραφή: Για την  μέτρηση του αλκοολικού τίτλου (% Vol) χρησιμοποιείται η επίσημη μέθοδος. Προς τούτο πραγματοποιείται απόσταξη του οίνου και προσδιορισμός του αλκοολικού τίτλου του αποστάγματος με πυκνομετρία.

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 300 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

 

2.1.2 Πυκνότητα ή ΒΑΘΜΟΙ BAUME ή BRIX

Μέθοδος: Pycnometry (OIV-MA-AS2-01A) (τύπος μεθόδου I)

Περιγραφή: Η αρχική πυκνότητα, οι  βαθμοί Βaumé και οι βαθμοί Brix  αποτελούν ένα μέτρο της  συγκέντρωσης  των σακχάρων στον χυμό του σταφυλιού. Από τους βαθμούς αυτούς, μπορούμε να υπολογίσουμε προσεγγιστικά τον αλκοολικό τίτλο που θα αποκτήσει ο οίνος μετά την αποζύμωση.

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 300 mL ή  περίπου 300 ράγες σταφυλιού

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

 

2.1.3 ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕ ΓΛΕΥΚΗ ΕΝ ΖΥΜΩΣΕΙ

Μέθοδος: (OIV-MA-AS312-01A   + OIV-MA-AS2-01A) (τύπος μεθόδου I)

Υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης του αλκοολικού τίτλου σε γλεύκη εν ζύμωση, με την ταυτόχρονη μέτρηση του Baume (ή των σακχάρων, για προχωρημένες ζυμώσεις)  και του κτηθέντα αλκοολικού τίτλου και την χρήση κατάλληλου  μαθηματικού μοντέλου.

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 300 mL ή  περίπου 300 ράγες σταφυλιού

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

INNOVINO

+30 2106667673

Διεύθυνση

Μ. Αλεξάνδρου 21
Μ.Αλεξάνδρου 21
Παλλήνη
15351 Παλλήνη

Ωράριο

Monday - Friday
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00