Αφομοιώσιμο Άζωτο

8.1 AΦΟΜΟΙΩΣΙΜΟ ΑΖΩΤΟ (YAN)

Μέθοδος: Internal Method (Enzymatic)

Περιγραφή:

H ανάλυση του αφομιώσιμου αζώτου στο γλέυκος , αποτελεί εργαλείο για την σωστή θρέψη των ζυμομυκήτων  και την αποφυγή εμφάνισης αναγωγικών οσμών ή/και κολλημένων ζυμώσεων. Το ΥΑΝ (ΥΑΝ- Yeast Assimable Nitrogen) αποτελείται από τα ά-αμινοξέα εκτός της προλίνης, τα ελέυθερα κατιοντα αμμωνίου (ΝΗ4+) και τα προίοντα της υδρόλυσης της πλάγιας αλυσίδας της  L-αργινίνης.

Το άζωτο μετράται ενζυματικά- φασματοφωτομετρικά με δύο διαφορετικές αναλύσεις στα 340 nm.

Στην πρώτη ανάλυση προσδιορίζεται το πρωτογενές αμινο-άζωτο και στη δέυτερη προσδιορίζεται  η αμμωνία, η ουρία και η αργινίνη.

 

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 10 ml

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h>

INNOVINO

+30 2106667673

Διεύθυνση

Μ. Αλεξάνδρου 21
Μ.Αλεξάνδρου 21
Παλλήνη
15351 Παλλήνη

Ωράριο

Monday - Friday
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00