Ανάλυση

Η Oenolysiς διαθέτει ένα από τα πλέον εξοπλισμένα state of the art  εργαστήριο στην Ελλάδα. Εφαρμόζουμε  τις πρότυπες μεθόδους του OIV (International Organisation of Vine and Wine), απασχολούμε σταθερό  και έμπειρο προσωπικό,  αξιολογούμε καθημερινά τα αποτελέσματά μας χρησιμοποιώντας πρότυπα διαλύματα και συμμετέχουμε σε διεργαστηριακές αναλύσεις , σημειώνοντας εξαιρετικές επιδόσεις.

Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη της παραγωγής για άμεσα αποτελέσματα. Για αυτό δίνουμε αυθημερόν αποτελέσματα για κρίσιμες παραμέτρους (πχ. YAN, τρυγική σταθεροποίηση και μηλικό οξύ) και εντός 24ώρου για σχεδόν όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους.

INNOVINO

+30 2106667673

Διεύθυνση

Μ. Αλεξάνδρου 21
Μ.Αλεξάνδρου 21
Παλλήνη
15351 Παλλήνη

Ωράριο

Monday - Friday
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00