Αναζήτηση

Fine

Ξύσμα Δρυός

Στόχοι: Προστατεύει από την οξείδωση, Δίνει αρώματα φρούτων και όγκο.

Χρήση

Ερυθρό κρασί: Αμέσως μετά τον εκραγισμό.

Λευκό κρασί: Κατά τη διάρκεια της ζύμωσης.

Τεχνικό Φυλλάδιο

INNOVINO

+30 2106667673

Διεύθυνση

Μ. Αλεξάνδρου 21
Μ.Αλεξάνδρου 21
Παλλήνη
15351 Παλλήνη

Ωράριο

Monday - Friday
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00